Lydighed, klasse C, B, A og E

  

En dygtig DcH-hund og fører kan sammen løse mange opgaver og vise flotte øvelser frem. Ved at arbejde med sin hund gennem flere år i et program, hvor hundens naturlige evner og sanser udvikles og skærpes, er det muligt at opnå et fantastisk samarbejde og en enestående forståelse for hunde.

C-klassen er begynderklassen i DcH’s program og er kun for nye hunde og førere.

I mange foreninger findes der hold, hvor der trænes frem mod C-klassen med grundlæggende lydighed og opstart af de forskellige øvelser. Når det grundlæggende er i orden, kan du starte på et decideret C-hold, hvor der arbejdes med momenterne frem mod den færdige øvelse og evt. deltagelse i konkurrence.

I C-klassen trænes lydighedsøvelserne lineføring, stå, sid, dæk, apport og spring.

Første trin i rundering – hunden sendes direkte mod en delvis synlig figurant.

Frit søg – hunden skal finde én genstand i et felt.

I C-klassen er max point 150 og hund og fører skal opnå 110 point 2 gange for at rykke op i B-klassen.

I DcH Vestfyn har vi et C-hold som træner med henblik på konkurrence, instruktørerne skriver følgende om holdet: 

Der er plads til både begyndere og mere øvede, da vi opdeler hundefører og hund efter niveau og øvelser fra gang til gang.

Vi arbejder 1 1/2 time hver gang. 


DcH lydighedsprogram indeholder for C klassen følgende 8 øvelser.

Lineføring 

Stå

Sit

Dæk

Spring

Frit søg

Rundering

Apport

Derudover laver vi sportræning, ca. hver 6 gang.

Ved hver træningsgang, arbejder vi med 1-2 øvelser og på den måde kommer vi løbende igennem hele programmet.

Hver øvelse består af flere del-elementer, disse træner vi på forskellig måde for at tilgodese den enkelte hundefører udfordringer bedst muligt.

Positiv kontakt, motivation og leg med hunden er vigtige faktorer i træningen for at opnå det bedste samarbejde hund og fører imellem. Godbidder, legetøj og tydelige kommandoer er derfor vigtige ingredienser ved hver træning.

Vi har en forventning om at man også hjemme, i løbet af ugen, træner de forskellige del elementer, eller hele øvelser.

 

B-klassen er for hunde og førere, der er rykket op fra C-klassen.


Samtidig starter rutinerede førere med ny hund direkte i B-klassen. På den måde holdes C-klassen fri til at nye hundeførere kan boltre sig uden at skulle konkurrere med alle de rutinerede førere.

I B-klassen trænes C-klassens øvelser på lidt højere niveau og der introduceres to nye lydighedsøvelser: fri ved fod og fremadsendelse med afdækning.

Og i B-klassen startes en af de helt store øvelser: spor. Konkurrencesporet er et 200 skridt langt spor med 2 vinkelrette knæk og 2 genstande.

I B-klassen er max point 200 og hund og fører skal opnå 160 point 2 gange for at rykke op i A-klassen.


Lydighedsdelen indeholder forskellige øvelser: Lineføring/fri ved fod, stå, sid og dæk, apportering, spring og fremadsendelse.

Hundene trænes i rundering – at finde en skjult person og markere denne med halsgivning eller med bringsel. I de store klasser (A og Elite) udvides runderingen til en decideret eftersøgning i et større naturområde.

Spor er også en stor del af DcH-programmet. Hundene lærer at følge et spor lagt af en fremmed person.

Frit søg er en øvelse, hvor hundene lærer at finde tabte genstande i et afgrænset naturområde.

I DcH arrangeres konkurrencer i alle 4 klasser i DcH-programmet rundt om i hele landet.


I A-klassen er max point 300 og hund og fører skal opnå 260 point 2 gange for at rykke op i Eliteklassen.

DcH-programmet er for alle hunde og programmet indeholder flere momenter; som kan deles op i 4 hovedområder – en slags 4-kamp, hvor hver del er lige vigtig:


A-klassen er en rigtig brugshundeklasse hvor øvelserne får et omfang, der stiller krav til hundens naturlige evner, kondition og samarbejdsevner.

Lydighedsøvelserne får endnu en tak opad med sværhedsgraden. Der introduceres fremmed apport, fremadsendelsen bliver længere og hundene skal lave en gruppeafdækning, hvor op til 7 hunde ligger på en række i 5 minutter.

Eftersøgningen startes i A-klassen. Hunden skal gennemsøge et større naturområde og finde og markere 2 skjulte figuranter, som den har lært det i C- og B-klassen. Under eftersøgningen skal føreren sende hunden systematisk gennem området.

Sporet bliver nu 600 skridt langt med flere sværhedsgrader.

Det frie søg er med 3 genstande, der er skjult i et endnu større område på 50 x 50 skridt.

Eliteklassen har et program, der kan tilbyde enhver brugshund udfordringer på et højt niveau. Hund og fører skal have et virkelig godt samarbejde for at kunne udføre øvelserne.

F.eks. er sporet 1000 skridt langt med både vinkelrette og spidse knæk, og hunden skal selv opsøge sporet i et startfelt. Sporet har ikke en fastlagt skitse, så føreren ved ikke, hvordan rækkefølgen af momenterne er.

Eftersøgningen er i et stort naturområde, 100 x 400 skridt og der er skjult en figurant og en genstand (kuffert, kasse, taske, støvsuger el.lign.). Føreren aner intet om områdets karakter eller hvor figurant og genstand er skjult. Området kan være af meget variable typer, så det er et stort arbejde at træne hunden til at løbe rigtigt og systematisk uanset, det areal, man bliver præsenteret for.

Lydighedsøvelserne er endnu en gang blevet sværere med nye momenter.

Frit søg er nu med 4 genstande i et felt på 70 x 70 skridt.

I DcH Vestfyn er vores B, A og E hunde slået sammen til 1 hold - ABE-holdet, som det kaldes i daglig tale. Instruktørerne skriver således:

 

Instruktører: Kurt Skytthe og Marianne Mårtensson 

På "vores" ABE hold forsøger vi, at forberede medlemmerne til at kunne stille i konkurrence i den klasse de er rykket op i.

En normal træning plejer at forløbe i to sessioner.

En del hvor vi træner spor, som er en øvelse i de 3 klasser med mange point!

En del hvor vi træner lydighed - gerne 2 øvelser pr. gang.

Under lydighed træner vi meget fri ved fod, da det er en grundlæggende øvelse.

En del af både spor og af lydighed er "motivation" Dette er altid et fokuspunkt.

Både for meget og for lidt fokus, er ikke ønskelig i konkurrencer og det kan give forskellige problemer.

Når der er mulighed for det, tager vi også i "skoven" og arbejder med eftersøg og frit søg.

Man bliver aldrig færdig med af træne, da der altid er noget der kan gøres bedre. :-) 

 

Nyheder

Sponsorer