Bestyrelsesformand

Richard Olsen
 
 

Bestyrelsesmedlem

Hanne Jørgensen

Bestyrelsesmedlem, kasserer

Torben Nielsen Torben er næstformand i bestyrelsen og pladsansvarlig.
Majbritt Bak Majbritt er sekretær i bestyrelsen. 
Sisse Barthels Sisse er medlem af bestyrelsen. 
Peter Madsen

Peter er  1. suppleant til bestyrelsen

Dorthe Skov Dorthe er 2. suppleant til bestyrelsen 

Nyheder

Sponsorer