DcH Vestfyn

Bestyrelsen

Formand: Richard Olsen

Kasserer: Alice Jensen

Sekretær: Majbritt Bak

Pladsansvarlig: Torben Nielsen

Træneransvarlig: Kim Dyremose Gertsen

Suppleant: Sisse Barthels

Suppleant: Britt Poulsen

Klubhus

Klubhus