Generalforsamling

Referat generalforsamling Vestfyn 22-02-2017

Onsdag d. 22. februar 2017 afholder DcH Vestfyn generalforsamling i klubhuset Føns Strandvej 9 D, 5580 Nr. Åby kl. 19.30

Dagsorden for dagen er som følgende:
1.      Valg af dirigent
2.      Beretning af foreningens formand
3.      Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
4.      Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)
5.      Indkomne forslag
6.      Valg af formand
7.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Torben og Tanja er på valg, ønsker genvalg)
8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9.      Valg af 2 revisorer
10.     Valg af 1 revisorsuppleant
11.     Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand (Richard Olsen)formand@dch-vestfyn.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Siden et tilføjet den 16. januar 2017 kl. 21:08

Comments are closed.


© DcH Vestfyn